MBA-URV. Pàgina web

Web del MBA de la Universitat Rovira i Virgili (MBA-URV)
mba.urv.cat/

Disseny en col·laboració amb Francesc Farré
http://francescfarre.com