LEAR. Presentació animada

Interactiu animat per a presentació de la mecànica del software ESTIMA a clients. LEAR CORPORATION