DIPLOMA POSTGRADO EN LIDERAZGO DE LA URV. Pàgina web

Web del Diploma de Postgrado en Liderazgo de la Universitat Rovira i Virgili
http://www.lideratge.urv.cat

Disseny en col·laboració amb Francesc Farré
http://francescfarre.com